CATALOGO BUJIAS CHAMPION 2010 PDF

Como utilizar este catálogo. La función de la bujía de encendido es conducir la corriente elétrica hacia el interior de la cámara . Desde DCPR8E. CHAMPION AEROSPACE LLC. AVIATION CATALOG. AV Spark Plugs. Oil Filters. Slick by Champion. Exciters. Leads. Igniters. REVISED JANUARY ®. Catalogo Bujias Denso Uploaded by . Catalogue / Catalogue Bereich und Hex-Größe 1 27 CHAMPION I x мм Q 14x16x

Author: Gagis Kaganos
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 18 January 2015
Pages: 392
PDF File Size: 16.11 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 362-5-84252-385-8
Downloads: 71962
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fedal

CM Electrodo de masa oblicuo 19,00 mm, Rosca I: Even for professionals the estimation of the tightening torque is nearly impossible. That is because a torque can be calculated from two sizes which are multiplied by one another: Most spark plug failures can be traced back to an incorrect tightening torque.

If it is set too low, there cataligo a risk of compression losses and overheating.

A break of the insulator or middle electrode as a result of vibrations is also feasible. The torques depend on the cylinder head material and the thread diameter. If the tightening torque is set too high, the spark plug can snap off.

Spark Plugs – Best Spark Plugs | Champion Auto Parts

The casing can also expand or warp. Heat dissipation zones are disrupted, overheating and melting of the electrodes or even engine damage can occur. Auch ein Bruch von Isolator oder Mittelelektrode infolge von Vibrationen ist denkbar.

La force au point de rotation et la catallogo du levier. Ce qui rend son estimation difficile. Want bujisa voor vakmensen uit een garage is het vrijwel onmogelijk om het aandraaimoment te schatten. Dat komt doordat een aandraaimoment berekend wordt door twee grootheden met elkaar te vermenigvuldigen: Als een bougie uitvalt, is een verkeerd aandraaimoment meestal de oorzaak hiervan.

Als het aandraaimoment te laag is, bestaat gevaar voor compressieverlies en oververhitting.

  HOLLOW LAND WEIZMAN PDF

Ook is een breuk van de isolator of de middenelektrode denkbaar als gevolg van trillingen. De aandraaimomenten zijn afhankelijk van het cilinderkopmateriaal en de schroefdraaddiameter Als het aandraaimoment te hoog is, kan de bougie afbreken. Ook kan de behuizing uitzetten of zich verdraaien. De zones voor de warmteafleiding worden vernield, er bestaat gevaar voor oververhitting, samensmelten van de elektroden en zelfs motorschade. Esto se debe a que los pares de apriete se calculan multiplicando dos dimensiones: Molti degli inconvenineti riscontrabili sulle candele sono bhjias ad una coppia di serraggio errata.

Se la coppia risulta troppo bassa potrebbero bujas perdite di compressione e surriscaldamenti. Naturale conseguenza sono fenomeni di surriscaldamento e danni al motore.

Hvis det bliver valgt for lavt, truer kompressionstab og overophedning. Erkennbarer Irrtum sowie offensichtliche Druckfehler unterliegen der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

MOTORCYCLE – PDF CATALOGUE

D This application list is only valid for type identification. This catalogue supersedes all previous catalogues. We do not accept any responsibility in respect of legal claims arising out of the contents of this list.

Spark Plug recommendations regarding FAA guidelines for aeroplane power units are not included in this edition. The spark plugs, glow plugs, and caps listed in our Catalogue can be used in the engines which we recommend in our catalogue. Recognizable mistakes, such as printing errors are subject to careful scrutiny by the user.

NGK safeguards for accuracy and the mentioned characteristics in accordance with the current state of the art technology. Basic condition for this is the proper use of the NGK product. Excluded from this is normal wear and tear and any form of racing activities. La condition de base requise est une manipulation objective et correcte des produits NGK.

F Deze catalogus geldt alleen voor het uitzoeken van bougiereferenties. Bij publicatie bujisa deze uitgave komen alle vorige catalogi te vervallen. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor juridische claims als gevolg van de inhoud van dit overzicht.

  FEAR AND TREMBLING ALASTAIR HANNAY PDF

Federal Mogul – Racing & Motorcycle Division Online Catalogue

Wettige aanspraak volgens FAA richtlijnen voor vliegtuigmotoren is in deze uitgave niet opgenomen. De bougies, gloeibougies en bougiedoppen die in onze catalogus staan, kunnen in de xatalogo worden gebruikt die we in onze catalogus aanbevelen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. NGK staat garant voor nauwkeurigheid en genoemde karakteristieken overeenkomstig de huidige ultramoderne technologie.

Chapion hiervoor is het juiste gebruik van het NGK product. De garantieperiode van de fabrikant voor materiaalfouten of onbevredigde prestaties is 24 maanden vanaf de aankoopdatum, vooropgesteld dat de door de autofabrikant voorgeschreven vervangingsintervallen worden opgevolgd. Uitgezonderd hiervan zijn normale slijtage en elke vorm van raceactiviteiten.

Quedan excluidos de este punto champon desgaste normal y cualquier forma de actividades deportivas. P Questo catalogo deve essere utilizzato come indicazione generica. Questa edizione annulla quelle precedenti.

Le applicazioni di questo catalogo non devono essere riferite a motori installati su velivoli. I Denne anvendelsesliste kan kun bruges til typeidentifikation. Tydelige fejl som f. Undtaget er normal slitage og enhver form for racing aktiviteter.

Kataloogis antud soovitused ei kehti lennukitele paigaltatud, FAA poolt heaks kiidetud mootoritele. NGK takaa tarkkuuden ja mainittujen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden nykyisen, ajanmukaisen tuotantoteknologian mahdollistamalla tavalla. FIN Opplysningene i katalogen kan bare brukes til typeidentifikasjon. Denne katalogen erstatter alle tidligere utgaver. Innholdet i denne listen er ikke juridisk bindende.

Tennplugganbefalinger i forbindelse med FAA-retningslinjer for flymotorer er ikke tatt med i denne utgaven. NGK garanterer for feilfrihet og de egenskaper som beskrives i henhold til gjeldende teknologisk standard. Honda CatalogooXL Related publications Share Embed Add to favorites Comments.