AKTIVNI DIREKTORIJUM PDF

DOE Presentation 18 August · Abe Kobo~Četvrto međuledeno doba · How · Soundforge80 Manual · Windows Server R2 Aktivni Direktorijum · E-II NETWORK. Instalacija i konfigurisanje, firewall, DNS, ruter, WiFi ruteri, Aktivni direktorijum. VIRTUALIZACIJA. Instalacija i konfigurisanje VMware ESXi. Aktivni direktorijum federejšn više nije potrebno preuzeti u toku instalacionog procesa a, pristupa joj se pomoću Kerebros žetona. PowerSchell komande koje se.

Author: Kazrakasa Groshakar
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 5 July 2006
Pages: 380
PDF File Size: 1.33 Mb
ePub File Size: 12.99 Mb
ISBN: 794-1-61146-858-7
Downloads: 25654
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygom

Aktivni Direktorijum Home Aktivni Direktorijum.

Kreiranje servisa domena aktivnog direktorijuma AD DS Aktivni i Pasivni Bankarski Poslovi. Ciljevi ispita u ovom poglavlju su: Lekcije u ovom poglavlju su: Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma. Servisi domena aktivnog direktorijuma na dire,torijum servera. Instaliranje servisa domena aktivnog ajtivni 3 Lekcija 1: Procenjeno vreme za lekciju: Kako bi potvrdio identitet, korisnik otkriva tajne koje znaju samo on i IDA infrastruktura.

Kerber provera identiteta u domenu aktivnog direktorijuma U domenu aktivnog direktorijuma, za proveru identiteta koristi se protokol pod nazivom Kerber Kerberos. Korisnik podnosi servisnu kartu serveru, koji je prihvata kao dokaz da je identitet korisnika proveren. Podsistem bezbednosti servera u ovom primeru obavlja zadatak kontrole pristupa u IDA infrastrukturi.

  LES 9 PRINCIPES COMPTABLES DU SYSCOA PDF

Aktivni Direktorijum

Objavljivanjem Windows ServeraMicrosoft je spojio izvestan broj prethodno odvojenih komponenti u integrisanu IDA platformu. O AD DS-u se govori od 1.

O AD CS-u govori se u poglavlju O AD FS-u govori se u poglavlju Vredi provesti nekoliko minuta u obnavljanju komponenti infrastrukture aktivnog direktorijuma. Direktorijum je datoteka pod nazivom Ntds. U poglavlju 10 detaljnije se opisuju uloge koje obavljaju DC-i. Ukoliko domen predstavlja poddomen nekog drugog domena, ta dva xirektorijum se smatraju stablom. Na primer, ukoliko treyresearch. Domen Antarctica je domen potomak u DNS imenskom prostoru, tj. Postoje tri funkcionalna nivoa domena: Microsoft Windows Server i Windows Server Jedna vrsta kontejnera predstavlja klasu objekta pod nazivom kontejner container.

Kontroleri domena unutar jedne lokacije repliciraju promene u roku od nekoliko sekundi.

Aktivni Direktorijum – PDF Free Download

Konfiguracija i funkcionalnost lokacija aktivnog direktorijuma detaljnije su opisane u poglavlju Domen mora imati jedinstveno DNS ime, na primer contoso. Ovo upravljanje serverom na bazi uloge ispoljava se u administrativnoj konzoli Server Manager, koja je prikazana na slici Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 13 Add Roles. Konsultujte VM Help dokumentaciju za aaktivni. Ako je sistemski hard disk prazan, sistem bi trebalo da se podigne sa DVD-a.

Instaliranje servisa domena aktivnog direktorijuma 15 3. Pojavljuje se okvir za dijalog Installing Windows, koji je prikazan na slici Instalacija Windows Serverapoput one za Windows Vistu, zasniva se na slici image-based.

  MANUAL BAMBUTERAPIA PDF

Pojavljuje se okvir za dijalog Network Connections. Izaberite Local Area Connection. Pritisnite OK, a zatim Close. Pritisnite dugme Close na dnu prozora Initial Configuration Tasks.

Ukoliko Server Manager nije otvoren, otvorite ga iz programske grupe Administrative Tools. Pojavljuje se prozor Add Roles Wizard. Na strani Confirm Installation Selections pritisnite Install. Strana Installation Progress prijavljuje stanje procesa instalacije. Pritisnite Start, zatim Run, ukucajte Dcpromo. Svaki od funkcionalnih nivoa je na strani opisan u polju Details. Pojavljuje se strana Additional Domain Controller Options. Podrazumeva se da je izabran DNS Server. Na strani Summary pregledajte svoje odabire.

Validno ime DNS domena. Trey Research je nedavno nabavio Litware, Inc. Remember me Forgot password? SITE To ensure the functioning of the direktrijum, we use cookies.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Your consent to our cookies if you continue to use this website.